Plastsprøjtestøbte emner

Nyttige tipstil design i plastsprøjtestøbte emner

Forøgelse af væggenes stivhed

Godstykkelse

Godstykkelsen har stor indflydelse på mange af partens karakteristika, bl.a. de mekaniske egenskaber, det visuelle udtryk, afstøbningsmulighed og økonomiske perspektiver.

Den optimale godstykkelse er ofte en fin balance mellem styrke versus vægtreduktion versus holdbarhed versus omkostninger. Derfor skal dét altid overvejes nøje i designfasen, for at undgå værktøjsændringer og udfordringer med støbning ved senere produktion.

Ved simple plane vægge udgør ekstra 10% godstykkelse cirka 33% forøgelse af væggens stivhed. En forøgelse af godstykkelsen tilføjer ekstra vægt, forlænger cyklustiden og materialeomkostningerne. Overvej derfor om der er andre geometriske features som kan afstive emnet – såsom ribber, kurver og riller. Disse features kan tilføre ekstra stivhed på bekostning af en mindre forøgelse af vægt, cyklustid og/eller omkostning.

Flow Leaders

Flow leaders er ”flydeveje”, som implementeres i plastdesignet. De optimerer en mere jævn fordeling af plasten i formen, f.eks. hvis der er langt fra indløbet til de yderste hjørner af emnet. De kan;

For at opnå det bedste resultat vha. flow leaders, skal flow leaderen strække sig fra indløbet og væk uden forhindringer på vejen.

Hvis man har en mold-flow analyse hvor materialet fordeles asynkront i formen, kan det være en flow leader kan optimere plast-flowet til de områder som fyldes senest.

Effekten af flow leaders
Med og uden Flow Leaders
Effekten af flow restrictors
Med og uden Flow Restrictors

Flow Restrictors

Flow restrictors er områder i plasten, hvor godstykkelsen er reduceret. Dette kan være mhp. at modificere fyldningsmønsteret som ses ved en mold-flow analyse, at reducere risikoen for luftbobler i emnet, at reducere risikoen for sammenflydningssøm.

Ved implementering af flow restrictors/indsnævring af flydningsveje husk på at; 

Ribber

Størrelse

Generelt set opnås større styrke med højere ribber. For at undgå problemer med fyldning af formen, ventilation og udstødning er det en tommelfingerregel at ribbens højde ikke skal være højere end tre gange bredden af ribben hvor den vedhæftes.

Illustration af en ribbe

Godstykkelse

Der er mange faktorer som spiller ind når man skal vælge den rette godstykkelse til en ribbe. Nogle af de ting man skal tage højde for er at relativt tykke ribber kan give sugninger og kosmetiske udfordringer på bagsiden af den væg de sidder på.

Graden af sugningen afhænger bl.a. af materialet, tykkelsen på ribben, overfladestrukturen, materialefarven, placering ift. indløb og en række procesrelaterede parametre. F.eks. er det nemmere at se sugninger på en poleret overflade kontra en med grovere tekstur.

Placering og antal

Vær opmærksom på placeringen og antallet af ribber der bruges for at undgå en forværring af de udfordringer, som ribberne skulle løse i første omgang. For eksempel kan ribber som er tilføjet for at afstive emnet, resultere i et emne som er så stift at det ikke kan absorbere stød uden at gå i stykker.

På samme vis kan et gitter af ribber medføre vanskeligheder ved nedkøling af formen og ”warpage”. Ribber bør derfor overvejes nøje i det indledende design, så de kun benyttes hvor de har en funktion.

Godstykkelse

Forøgelse af væggenes stivhed

Godstykkelsen har stor indflydelse på mange af partens karakteristika, bl.a. de mekaniske egenskaber, det visuelle udtryk, afstøbningsmulighed og økonomiske perspektiver.

Den optimale godstykkelse er ofte en fin balance mellem styrke versus vægtreduktion versus holdbarhed versus omkostninger. Derfor skal dét altid overvejes nøje i designfasen, for at undgå værktøjsændringer og udfordringer med støbning ved senere produktion.

Ved simple plane vægge udgør ekstra 10% godstykkelse cirka 33% forøgelse af væggens stivhed. En forøgelse af godstykkelsen tilføjer ekstra vægt, forlænger cyklustiden og materialeomkostningerne. Overvej derfor om der er andre geometriske features som kan afstive emnet – såsom ribber, kurver og riller. Disse features kan tilføre ekstra stivhed på bekostning af en mindre forøgelse af vægt, cyklustid og/eller omkostning.

Flow Leaders

Effekten af flow leaders

Flow leaders er ”flydeveje”, som implementeres i plastdesignet. De optimerer en mere jævn fordeling af plasten i formen, f.eks. hvis der er langt fra indløbet til de yderste hjørner af emnet. De kan;

For at opnå det bedste resultat vha. flow leaders, skal flow leaderen strække sig fra indløbet og væk uden forhindringer på vejen.

Hvis man har en mold-flow analyse hvor materialet fordeles asynkront i formen, kan det være en flow leader kan optimere plast-flowet til de områder som fyldes senest.

Flow Restrictors

Effekten af flow restrictors

Flow restrictors er områder i plasten, hvor godstykkelsen er reduceret. Dette kan være mhp. at modificere fyldningsmønsteret som ses ved en mold-flow analyse, at reducere risikoen for luftbobler i emnet, at reducere risikoen for sammenflydningssøm.

Ved implementering af flow restrictors/indsnævring af flydningsveje husk på at; 

Ribber

Illustration af en ribbe

Størrelse

Generelt set opnås større styrke med højere ribber. For at undgå problemer med fyldning af formen, ventilation og udstødning er det en tommelfingerregel at ribbens højde ikke skal være højere end tre gange bredden af ribben hvor den vedhæftes.

Godstykkelse

Der er mange faktorer som spiller ind når man skal vælge den rette godstykkelse til en ribbe. Nogle af de ting man skal tage højde for er at relativt tykke ribber kan give sugninger og kosmetiske udfordringer på bagsiden af den væg de sidder på.

Graden af sugningen afhænger bl.a. af materialet, tykkelsen på ribben, overfladestrukturen, materialefarven, placering ift. indløb og en række procesrelaterede parametre. F.eks. er det nemmere at se sugninger på en poleret overflade kontra en med grovere tekstur.

Placering og antal

Vær opmærksom på placeringen og antallet af ribber der bruges for at undgå en forværring af de udfordringer, som ribberne skulle løse i første omgang. For eksempel kan ribber som er tilføjet for at afstive emnet, resultere i et emne som er så stift at det ikke kan absorbere stød uden at gå i stykker.

På samme vis kan et gitter af ribber medføre vanskeligheder ved nedkøling af formen og ”warpage”. Ribber bør derfor overvejes nøje i det indledende design, så de kun benyttes hvor de har en funktion.

Har du brug for hjælp?
Bliv ringet op af en af vores dygtige ingeniører.