Formsprutade plastdelar

Användbara tips för design av formgjutna plastdetaljer

Forøgelse af væggenes stivhed

Sidor och väggar

Sidor och väggar tjocklek har stor betydelse för många av komponentens egenskaper, inklusive mekaniska egenskaper, visuellt utseende, formbarhet och ekonomiska aspekt.

Den optimala tjockleken är ofta en fin balans mellan hållfasthet och viktminskning, hållbarhet och kostnad. Därför bör den alltid övervägas noggrant i konstruktionsfasen för att undvika behov av ändringar och andra utmaningar vid senare led av produktionen.

För enkla platta sidor innebär en ytterligare 10% väggtjocklek en ökning av styvhet med cirka 33%. Ökad väggtjocklek ger extra vikt, ökar cykeltiden och materialkostnaderna. Fundera därför på om det finns andra geometriska egenskaper som kan stötta komponenten – t.ex. ribbor, kurvor och spår. Dessa egenskaper kan ge ytterligare stadga till priset av en mindre ökning av vikt, cykeltid och/eller kostnad.

Flow Leaders

Flow leaders är ”flödesskenor” som implementeras i plastkonstruktionen. De säkerställer en jämnare fördelning av plasten i formen, t.ex. om det finns ett långt avstånd från inloppet till delens yttre hörn. De kan;

För att uppnå bästa resultat med flödesledare måste flödesledaren sträcka sig från inloppet och bort utan några hinder i vägen.

Om man har en mold flow-analys där materialet fördelas asynkront i formen kan en flow leader optimera plastflödet till de områden som fylls sist.

Effekten af flow leaders
Med och utan flödesledare
Effekten af flow restrictors
Med och utan flödesbegränsare

Flow Restrictors

Flow restrictors är områden i plasten där tjockleken är reducerad. Detta kan vara för att ändra fyllningsmönstret i enlighet med en formflödesanalys, för att minska risken för luftbubblor i detaljen eller för att minska risken för sammanfogade sömmar.

När du använder flow restrictors/anpassades flödesvägar ska du tänka på följande; 

Ribber

Storlek

Generellt sett får man större hållfasthet med högre ribbor. För att undvika problem fyllning av formen, ventilation och omsättning är det en tumregel att ribbans höjd inte bör vara högre än tre gånger bredden på den ribba som den är fäst vid.

Illustration af en ribbe

Tjocklek

Det finns många faktorer som spelar in när man väljer rätt väggtjocklek för en ribba. Några av de saker man bör tänka på är att relativt tjocka ribbor kan kosmetiska problem på baksidan av ytan de fästs på.

Graden av pvåerkan beror bland annat på materialet, ribbornas tjocklek, ytstruktur, materialets färg, placering i förhållande till inloppet och ett antal processrelaterade faktorer. Det är t.ex. lättare att se påverkan på en polerad yta än på en yta med grövre struktur.

Placering och antal

Var uppmärksam på placeringen och antalet ribbor som används för att undvika att förvärra de problem som ribborna var avsedda att lösa från början. Om man till exempel lägger till ribbor för att förstärka kan det resultera i en del som är så rigid att den inte kan hantera stötar utan att gå sönder.

På samma sätt kan ett rutnät av ribbor orsaka problem med att kyla formen och orsaka skevhet. Ribborna bör därför övervägas noggrant redan i planeringsfasen så att de endast används där de fyller en funktion.

Sidor och väggar​

Forøgelse af væggenes stivhed

Sidor och väggar tjocklek har stor betydelse för många av komponentens egenskaper, inklusive mekaniska egenskaper, visuellt utseende, formbarhet och ekonomiska aspekt.

Den optimala tjockleken är ofta en fin balans mellan hållfasthet och viktminskning, hållbarhet och kostnad. Därför bör den alltid övervägas noggrant i konstruktionsfasen för att undvika behov av ändringar och andra utmaningar vid senare led av produktionen.

För enkla platta sidor innebär en ytterligare 10% väggtjocklek en ökning av styvhet med cirka 33%. Ökad väggtjocklek ger extra vikt, ökar cykeltiden och materialkostnaderna. Fundera därför på om det finns andra geometriska egenskaper som kan stötta komponenten – t.ex. ribbor, kurvor och spår. Dessa egenskaper kan ge ytterligare stadga till priset av en mindre ökning av vikt, cykeltid och/eller kostnad.

Flow Leaders

Effekten af flow leaders

Flow leaders är ”flödesskenor” som implementeras i plastkonstruktionen. De säkerställer en jämnare fördelning av plasten i formen, t.ex. om det finns ett långt avstånd från inloppet till delens yttre hörn. De kan;

För att uppnå bästa resultat med flödesledare måste flödesledaren sträcka sig från inloppet och bort utan några hinder i vägen.

Om man har en mold flow-analys där materialet fördelas asynkront i formen kan en flow leader optimera plastflödet till de områden som fylls sist.

Flow Restrictors

Effekten af flow restrictors

Flow restrictors är områden i plasten där tjockleken är reducerad. Detta kan vara för att ändra fyllningsmönstret i enlighet med en formflödesanalys, för att minska risken för luftbubblor i detaljen eller för att minska risken för sammanfogade sömmar.

När du använder flow restrictors/anpassades flödesvägar ska du tänka på följande; 

Ribber

Illustration af en ribbe

Storlek

Generellt sett får man större hållfasthet med högre ribbor. För att undvika problem fyllning av formen, ventilation och omsättning är det en tumregel att ribbans höjd inte bör vara högre än tre gånger bredden på den ribba som den är fäst vid.

Tjocklek

Det finns många faktorer som spelar in när man väljer rätt väggtjocklek för en ribba. Några av de saker man bör tänka på är att relativt tjocka ribbor kan kosmetiska problem på baksidan av ytan de fästs på.

Graden av pvåerkan beror bland annat på materialet, ribbornas tjocklek, ytstruktur, materialets färg, placering i förhållande till inloppet och ett antal processrelaterade faktorer. Det är t.ex. lättare att se påverkan på en polerad yta än på en yta med grövre struktur.

Placering och antal

Var uppmärksam på placeringen och antalet ribbor som används för att undvika att förvärra de problem som ribborna var avsedda att lösa från början. Om man till exempel lägger till ribbor för att förstärka kan det resultera i en del som är så rigid att den inte kan hantera stötar utan att gå sönder.

På samma sätt kan ett rutnät av ribbor orsaka problem med att kyla formen och orsaka skevhet. Ribborna bör därför övervägas noggrant redan i planeringsfasen så att de endast används där de fyller en funktion.

Behöver du hjälp?
Få ett samtal från en av våra skickliga ingenjörer.